Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Μαθητικές Κοινότητες (6/10/2016) 

 

Εκλογές ανάδειξης Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2016-2017

»
.

Μαθητικές κοινότητες
Οι Μαθητικές κοινότητες (Πενταμελή και Δεκαπενταμελή Συμβούλια) σε κάθε σχολείο έχουν σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Οι μαθητικές κοινότητες λειτουργούν επικουρικά στη λειτουργία του σχολείου και βοηθούν εποικοδομητικά στον εντοπισμό προβλημάτων, στην επίλυσή τους καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων εντός του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: