Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΑΤΡΑ
(ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΙΟ)

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

όταν πραγματοποιείται μια πολυήμερη εκδρομή οι μαθητές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ταξιδεύουν ως ομάδα που εκπροσωπεί το σχολείο μας. Επομένως, δεν επιτρέπεται σε κανέναν, με πράξεις ή παραλείψεις του να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τη δική του ή των συμμαθητών του, να προκαλέσει προβλήματα στους συνοδούς καθηγητές του και να προσβάλλει τη φήμη του σχολείου.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω πολύ σοβαρά θέματα:

ü Η εκδρομή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα και η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις, ξεναγήσεις, κοινές εξόδους κ.α.) είναι υποχρεωτική.
ü Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται σε όλες τις εκδηλώσεις και συναναστροφές με τις ισχύουσες διατάξεις για τη μαθητική ιδιότητα.
ü Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους συνοδούς καθηγητές.
ü Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς ώστε να εφαρμόζεται το ωράριο του προγράμματος. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη μετακίνηση της ομάδας.
ü Στον ελεύθερο χρόνο τους οι μαθητές μπορούν να μετακινούνται χωρισμένοι σε ομάδες σε λογική απόσταση από το χώρο συνάντησης. Πριν απομακρυνθούν οφείλουν να ενημερώνουν τους καθηγητές τους, οι οποίοι και θα ορίζουν την ώρα επιστροφής, καθώς και τον τόπο συνάντησης με την ομάδα. Για οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών απαιτείται άδεια, ώστε οι συνοδοί καθηγητές να γνωρίζουν κάθε στιγμή που βρίσκονται οι μαθητές. Τις ώρες που οι μαθητές κινούνται μέσα στην πόλη μόνοι τους, δε φέρουν οι συνοδοί καθηγητές καμία ευθύνη.
ü Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητή με άλλο μέσο, εκτός αυτών που χρησιμοποιεί το σχολείο. Παράβαση αυτού συνεπάγεται άμεση αποκοπή από το σώμα των εκδρομέων και επιστροφή με δικά τους έξοδα.
ü Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και γενικά κάθε μέσου.
ü Απαγορεύεται αυστηρώς το μπάνιο σε πισίνα ή στη θάλασσα για να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα.
ü Απαγορεύεται η συγκέντρωση στα δωμάτια συμμαθητών, όπως και η παραμονή ή διανυκτέρευση στα δωμάτια των μαθητών, ατόμων ξένων προς το σχολείο.
ü Οι μαθητές επιβάλλεται να κοιμούνται στα δωμάτια που έχουν οριστεί. Κάθε αλλαγή θα εγκρίνεται από τους συνοδούς καθηγητές.
ü Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο ακέραιο τον κανονισμό του ξενοδοχείου.
ü Ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
ü Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας (σε ξενοδοχείο, πούλμαν, ή χώρο) προκαλείται από τους μαθητές και οπουδήποτε σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, επιβαρύνει τους ίδιους και οι γονείς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των προκληθέντων ζημιών. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ευθύνη του ενός, τα έξοδα βαρύνουν όλη την ομάδα π.χ. αυτοί που είναι στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο πούλμαν κ.τ.λ.
ü Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μαθητής ενεπλάκη σε κλοπή (σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία, σε μέσα μεταφοράς ή των προσωπικών αντικειμένων άλλων μαθητών), θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Οι δε υπεύθυνοι για τις κλοπές, μαθητές θα επιστρέψουν αμέσως με δικά τους έξοδα.
ü Σε περίπτωση διακεκριμένης ατασθαλίας μαθητή, οι συνοδοί καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, αφού ενημερώσουν τους γονείς του, να τον στείλουν πίσω με δικά του έξοδα.
ü Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα κοσμήματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα χρήματά τους και γενικότερα όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι ίδιοι πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας, ενώ το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.
ü Απαγορεύεται η χρήση ή κατανάλωση «επικίνδυνων ουσιών» και οινοπνευματωδών ποτών. Εάν διαπιστωθεί σχετικό περιστατικό, θα τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και ο μαθητής θα επιστρέψει με δικά του έξοδα.
ü Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στις βαλίτσες τους μη επιτρεπόμενα είδη (π.χ. οινοπνευματώδη ποτά). Υπεύθυνοι θεωρούνται οι κηδεμόνες των μαθητών.
ü Οι συνοδοί καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις αποσκευές των μαθητών παρουσία τους.
ü Οι γονείς μαθητών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα οφείλουν να το δηλώσουν στον αρχηγό της εκδρομής.
ü Σε περίπτωση που μαθητής ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι γονείς υποχρεούνται στην όσο το δυνατόν ταχύτερη μετάβασή τους στον τόπο της εκδρομής για την παραλαβή των παιδιών τους.
ü Η εκδρομή έχει παιδαγωγικούς και δευτερευόντως ψυχαγωγικούς σκοπούς. Κάθε σοβαρή απόκλιση από αυτούς, δίνει το δικαίωμα στους συνοδούς καθηγητές να τη διακόψουν και να επιστρέψουν με τους μαθητές στην Αθήνα.
Για τη σωστή τήρηση των παραπάνω, οι κηδεμόνες οφείλουν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων και να μεταβούν στο σχολείο προκειμένου να υπογράψουν αυτοπροσώπως για την αποδοχή τους.

Η Διεύθυνση και οι συνοδοί καθηγητές θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος της εκδρομής. Αυτονόητο όμως είναι ότι, αν συμβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα και δεν τηρηθούν οι όροι, η Διεύθυνση του σχολείου, ο αρχηγός και η συνοδοί καθηγητές δε θα φέρουν την παραμικρή ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη.


Οι γονείς αφού ενημερωθούν για τις παραπάνω προϋποθέσεις, εγκρίνουν τη συμμετοχή υπογράφοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Αφού λάβαμε υπόψη μας τα παραπάνω, ο παρακάτω υπογραφόμενος:
…………………………………………………………………….. Αρ. Ταυτ. ……………………
Γονέας και κηδεμόνας τ…… μαθητ……………………………………………………………….. της Γ Τάξης του …….. τμήματος, δηλώνω υπεύθυνα και με όσα ορίζει ο νόμος, 1349/83 περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας ανηλίκων, ότι επιτρέπω τη συμμετοχή τ…… στην εκδρομή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί από τις 26-4-2018 έως 28-4-2018 στη Ναύπακτο – Πάτρα - Ολυμπία (διαμονή στο Ρίο) με ιδιωτικό λεωφορείο.
Αποδεχόμαστε όλα όσα αναφέρονται παραπάνω για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδρομής και δε θα θεωρήσουμε υπεύθυνους τους συνοδούς καθηγητές για οτιδήποτε προκύψει, αν αυτό οφείλεται σε μη συμμόρφωση του παιδιού μας με τις υποδείξεις των καθηγητών του ή σε απομάκρυνσή του από την ομάδα των εκδρομέων. Σας πληροφορούμε, επίσης, ότι το παιδί μας είναι τελείως υγιές και δεν κάνει χρήση φαρμάκων κ.λ.π. (Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώστε το πρόβλημα και τα φάρμακα που χρησιμοποιεί).

Ο υπεύθυνα δηλών γονέας ή κηδεμόνας
Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή – Τηλέφωνα επικοινωνίας
……………………………………….……….. ………………… ……………..………………………
Ονοματεπώνυμο μαθητή – Κινητό Τηλέφωνο
……………………………………….………..………… ……………………..……………………

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: