Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση - Γενική Συνέλευση                                                                        Καρέας  15/3/2016


 Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους γονείς των μαθητών μας  στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3  και ώρα 12:00 στο χώρο του σχολείου, με θέματα :

   Α. Απολογισμός  για το έτος 2015 

   Β. Την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 5 της Υ.Α. Δ4/662/1998, οι Σύλλογοι (που λειτουργούν βάσει του άρθρου 53 του Ν. 1566/1985) οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να το προσαρμόσουν στις διατάξεις αυτές.

   Γ. Ενημέρωση για θέματα του σχολείου ( 3ημερη εκδρομή ,μονοήμερη  )  σχολικός φύλακας  , κτιριακά θέματα, δανειστική βιβλιοθήκη κ.α.

   Δ.. Ενημέρωση  για  Δράσεις – προγραμματισμό – διεκδικήσεις
         (Τρόποι δράσης και ενεργοποίηση  συνεργασίας   γονέων – μαθητών – καθηγητών )
           προγραμματισμός εκδήλωσης για τους γονείς

Λόγω της αυξημένης απαρτίας που απαιτείται για την έγκριση της πρότασης για τροποποίηση του καταστατικού, (απαιτείται απαρτία των ½ μελών του που ως και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης  είναι ταμειακά εντάξει.( 5€ για κάθε οικογένεια και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση )
Αν και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας είμαστε υποχρεωμένοι από το Καταστατικό να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου  στο χώρο του σχολείου στις 20.00μμ.
 Θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας στις συνελεύσεις του Συλλόγου αποτελεί την εγγύηση της διατήρησης ενός ζωντανού και ακμαίου συλλόγου, όπως είναι ο δικός μας

Η έγκριση του νέου καταστατικού είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια του Συλλόγου γι’ αυτό καλείστε όλοι να προσφέρετε προς το Σύλλογο, ΕΣΤΩ λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για το σκοπό αυτό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


                         Ο Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας


      Αντίγραφο του νέου καταστατικού βρίσκεται εδώ. Παρακαλούμε  να το διαβάσετε προσεκτικά και αν τυχόν θέλετε οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας     

Δεν υπάρχουν σχόλια: